Dry needling med ström

av | sep 11, 2023

Dry needling med ström

Dry needling med ström

Dry needling med ström, även kallat elektroakupunktur, är ett effektivt sätt att behandla och minska smärta. Detta är ett komplement till enbart dry needling med syftet att förstärka och utöka effekterna av behandlingen. Dry needling är en behandlingsmetod där tunna nålar sätts in i olika vävnader i kroppen som avses behandlas, tex. muskler. Ökad blodcirkulation i området är det främsta som sker när nålen som sätts in, vilket leder till de positiva effekterna av dry needling. Men även neurologiska effekter sker.

I det här inlägget kommer vi att gå igenom hur nålar med ström fungerar och varför det kan vara ett bra sätt för att behandla smärta och förbättra funktion i rörelseapparaten.

 

Vad händer vid dry needling med ström?

När nålen sätts in stimulerar det kroppens självläkningsförmåga. Det sker genom den mikroskada som blir av nålen, vilket skapar en lokal inflammationsprocess (kroppens sätt att läka) och ökad blodcirkulation genom att blodkärlen vidgas. Den ökade cirkulationen främjar att mer syre, näring och immunceller kommer till vävnaden. Det sker även en neurologisk reaktion som leder till minskad känslighet i vävnaden, minskad muskeltonus samt smärtlindrande effekter. 

När ström tillförs vid dry needling förstärks effekterna som nämns ovan, vilket då kan leda till bättre resultat av behandlingen jämfört med om man enbart hade behandlat med dry needling. Det som framförallt händer mer när man kopplar på ström till dry needling är frisättning av endorfiner. Utöver det sker även mekanisk rörelse av vävnaden.

Frisättning av endorfiner: Endorfiner bidrar till minskad smärta, minskad stress, förbättrad läkningsförmåga och stärker immunförsvaret. Beroende på om låg eller hög frekvens vid dry needling med ström utförs frisätts olika endorfiner.

Mobilisering av vävnad: den rytmiska rörelsen som blir när muskeln kontraherar av strömmen kommer att mobilisera vävnaden där nålarna sitter.

 

Så här går behandlingen till

 

Nålarna placeras

Identifiering av strukturer som orsakar och/eller bidrar till problematiken man söker för. Nålarna sätts sedan in vävnaden.

 

Elektroder kopplas på

Elektroder liknande klypor sätta på nålarna för att kunna leda strömmen. Dessa är kopplade till apparaten som är gjord för elektrisk stimulering till nålarna. Apparaten drivs av ett vanligt batteri och det är med den som styrkan och frekvensen regleras.

 

Elektrisk stimulering

Apparaten startas och ger en mild ström genom nålarna. Låg frekvens är den mest vanliga applikationen. Strömmen upplevs oftast som behaglig – som en puls och lite pirrande. Intensiteten styrs via apparaten och anpassas efter patienten så det känns bra.

 

Behandlingstid

Hur länge nålarna sitter i varierar beroende på syftet. Kortare tid används ofta för att snabbt få musklerna att slappna av. För att uppnå avslappnande och normaliserande effekter av nervsystemet är tiden vanligtvis mellan 15-25 minuter.

 

Avslut av behandling

När behandlingstiden för förväntas effekt uppnåtts, stängs apparaten för ström till nålarna av. Elektroderna tas sedan bort och nålarna plockas ut.

 

Sammanfattning

Att behandla smärtor och problem i kroppen med dry needling med ström (eller elektroakupunktur) är för många ett effektivt sätt att få resultat. Själva behandlingen upplevs ofta som behaglig och många känner ofta en förbättring redan efter första behandlingen.

Flera olika mekanismer bidrar till effekten av behandlingen och man skulle kort och gott kunna kalla det för en ’reset’ av vävnaden och nervsystemet:

!

Ökad blodcirkulation

"

Minskad känslighet i vävnaden

Smärtlindrande effekter

"

Minskad muskeltonus

Frisättning av endorfiner

Vill du testa dry needling med ström?

Se fler inlägg

Behöver du hjälp med din kropp?

Tveka inte att boka en tid eller höra av dig!

Boka